История

„ЛП Консулт“ ЕООД

“ЛП Консулт” ЕООД, регистрирана през 1998г., е успешен продукт на професионална еволюция започнала от малкото проектантско бюро „ИРА – Атанас Панов проект”, основано от Атанас Панов и Лорита Панова през 1989г. С богатия си проектантски опит в едни от водещите проектатски колективи в България по онова време – тези на бележитите архитекти Лозан Лозанов и Богдан Томалевски, Атанас Панов и Лорита Панова дават началото на фирма, посветена на качествено проектиране, комбиниращо функционалност, естетика и ефективност. Постепенно дейността на бюрото започва да включва консултантски услуги в инвестиционното проектиране и строителство. Много от обектите, проектирани от бюрото са признати за водещи примери на съвременна българска архитектура. Проекти, сгради и водещи архитекти на фирмата са носители на редица национални и международни награди, включително няколко звания “Архитект на годината”, “Сграда на годината”, както и номинация за Награда на Европейския съюз за съвременна архитектура – „Мис ван дер Рое 2005“. С нарастването на обема на работата, мащаба на проектите и свързаното с тях увеличаване на екипа на фирмата, се налага необходимостта от диференциране на отделните видове дейности. През 2004 година с участието на проектантския екип на „ЛП Консулт“ ЕООД се основава „Сектор Арх“ ЕООД – специализирана фирма с основна цел да поеме всички дейности свързани с услуги по архитектурно, конструктивно и инсталационно проектиране. За поемане на изпълнението на услуги в областта на строителството се основава „Фактор СК“ ЕООД. Днес „ЛП Консулт“ ЕООД координира работата на фирмите в LP Group, като дейността й включва също инвестиционни инциативи, управление на проекти, консултация и инвеститорски надзор по време на изпълнението.

„Сектор Арх“ ЕООД

„Сектор Арх” ЕООД е фирма занимаваща се с цялостно архитектурно, конструктивно, инсталационно и интериорно проектиране на сгради и комплекси. Регистрирана през 2004 година, съвместно с „ЛП Консулт” ЕООД фирмата извършва пълна проектантска дейност, включваща разнообразен обем работа и организирана в различни по обхват и продължителност етапи: предпроектни проучвания, концептуално и идейно проектиране техническо и работно проектиране, нтериорно проектиране, подготовка и изработване на проектна документация за строително разрешение, комуникация с одобряващите органи и институции, подготовка и изработване на проектна документация за тръжни процедури, количествени сметки и технически спецификации, консултантска и съгласувателна дейност в хода на тръжните процедури за изпълнители, авторски надзор и строително-технически консултации в хода на изпълнението, приемане на завършени етапи на изпълнението. Проектантската дейност се изпълнява от професионалисти с богат проектантски опит и екип от технически сътрудници. Работата в проектантското бюро е организирана по стройни йерархични принципни, позволяващи гъвкаво преструктуриране на екипа съобразно конкретните специфични изисквания на всеки отделен проект. Фирмата има богат проектантски опит с български и международни инвеститори, включително в партьорства с многонационални екипи и водещи световни проектантски организации.

„ЛП Арх“ ООД

Считано от април 2014 година, дейността по проектиране в рамките на „ЛП груп“ е поета в пълен обем от фирма „ЛП Арх“ ООД.