Централна автогара София

Публикувано от

Централна автогара София

Местоположение

гр. София, бул. "Мария Луиза" No. 100

Година на проекта

2003

Година на завършване

2004

Застроена площ

1 629 кв.м

Обща площ

7 294 кв.м

Екип

арх. Атанас Панов, арх. Лорита Панова, арх. Ивайло Игнатов, арх. Мария Цекова, арх. Пламен Герасимов

Награди