Офис-сграда „Елипс Център“

Публикувано от

Офис-сграда „Елипс Център“

Теренът на офис-сграда „Елипс Център“ се намира на бул. „Цариградско шосе“, в участъка 7ми-11ти км. В югоизточна посока (посока Пловдив) достъпът е по локалното платно на бул. „Цариградско шосе“, а в северозападна (посока „център“) – под моста при бул. „Копенхаген“. Имотът е с почти правилна квадратна форма с незначителен наклон в посока север-юг.

В началните етапи на проектиране през 2007, в близост до имота не е налична застройка. Единствената висока сграда по онова време е офисна сграда през булеварда, в посока североизток.

Местоположението, осигуряващо ясна видимост на бъдещата сграда и в двете посоки на бул. “Цариградско шосе“ – както в посока центъра на града, така и излизайки от него, изисква търсенето на знаково архитектурно-обемно решение.

Строежът на сградата започва през 2008. Стоманобетонната конструкция е завършена през 2010. През 2017 завършването на сградата е възобновено, въз основа на цялостна концепция за модернизация изготвена от оригиналния архитектурен екип на „ЛП груп“.

Сградата съдържа две подземни паркинг нива и 13 надземни етажа, с предимно офисни функции.

Основният пешеходен достъп е откъм северния ъгъл на имота към локалното платно на бул. „Цариградско шосе“ по пешеходна алея покрай ниското тяло на комплекса. Второстепенни директни входове са осигурени към специфични функционални зони като офисната част в ниското тяло на комплекса и търговските площи на ниво приземен етаж на кулата.

Всички функционални зони на комплекса са достъпни и през фоайетата на сградата, през асансьорите и стълбищните клетки.

На ниво първи етаж се разполага ресторант възползващ се от прилежащата богато озелена покривна тераса върху ниското тяло.

Офисните нива са предвидени така че да могат да бъдат реализирани независими отдаваеми площи във варианти от един до четири наематели. Разпределенията и проектите на общите сградни инсталации целят възможността всеки вариант да е независимо приложим на всеки от етажите, според изискванията на крайния наемател.

Осовото изместване на етажите по отношение на вертикалното ядро създава голямо разнообразие и гъвкавост при разпределяне на офис-площите според нуждите на наемателите, което принципно не е лесна задача при пунктови сгради и е безспорно пазарно предимство.

Нова специфична отдавама площ се въвежда с концепцията за модернизация – т.нар. „лоджия“.

Представлява външна покрита зона за ползване от съответния офис, разположена върху съществуващите конструктивни плочи и ограничени от прибрани фасадни стени. Разположени са от етажи L1 до L11 зад страничните фасади на сградата (в тясната част на елипсата), една над друга, следвайки наклона на кулата. Лоджиите осигуряват място за отдих на всеки офис, давайки възможност на работещите да излязат на свеж въздух на самия етаж, на който работят. Тези зони функционират още по-добре в големите офиси, при които са свързани директно с вътрешната зона за почивка и прилежаща кухня.

Като основни предимства на проекта се открояват високата енергийна ефективност, независимостта на отдаваемите площи, зелените площи, внасящи комфорт, лоджиите на всеки етаж и разбира се – местоположението.

Защитата на приложеното архитектурното-обемно решение преди началото на строителството, може би щеше да е по-трудно и по-спорно, защото все пак сградата в силуета на булеварда, като един от основните фактори за пространственото му оформление щеше да е все още хипотетична. Фактът, че тази сграда не остава незабелязана, че стана достатъчно известна дори незавършена и ненаселена, говори достатъчно сам по себе си. Тя стои на мястото си, т.е. присъства въпреки построените огромни сгради наоколо.

Посоката на голямата ос на елипсата – косо по отношение на булеварда, наклона на вертикалната ос, простата мрежа на фасадната конструкция – незавършваща във височина, са тези които внасят динамика и „пространствено напрежение“ и правят сградата значима в силуета – „лендмарк“. Всичко това й гарантира дълъг живот извън състезанието на форми, размери и декорации.

Местоположение

гр. София, бул. "Цариградско шосе"

Виж на картата

Година на проекта

2007

Година на завършване

2018

Застроена площ

1 982 кв.м

Обща площ

18 773 кв.м

Екип

арх. Атанас Панов, арх. Лорита Панова, арх. Ивайло Игнатов, арх. Николай Велчев, арх. Искрен Манев

Награди