Многофункционална сграда No.10

Публикувано от

Многофункционална сграда No.10

Сградата е планирана в градоустройствения план като “пространствена рамка” на рекреационната зона в комплекс „Бизнес парк София”. Предложената концепция за третирането на фасадите – “обвивка” – създава такава пространствена рамка, като оставя западната фасада гледаща към градината, открита и цялостно остъклена. Най-откритият североизточен ъгъл на сградата съответства на главния пешеходен и автомобилен достъп до сградата за клиенти и наематели. На запад достъпът до сградата е пешеходен посредством мост над предвиденото езеро. Главният вход е от изток, подчертан и защитен от козирка.

Архитектурният образ на сградата е резултат от опита да се решат всички поставени от заданието и ситуацията проблеми с минимални средства. Предложеното решение е “обвивка”, която да обгърне фиксирания по заданието обем на сградата. На градоустройствено ниво тази “обвивка” помага за ориентирането на сградата към всички възможни подходи. Същата “обвивка” служи и за диференциране на сградата от тежките обеми на съществуващите офис сгради, както и от тези на панелните жилищни блокове, разположени в непосредствена близост. Скулптурния ефект постигнат чрез тази “обвивка” отговаря на средата, в която е разположена сградата–парк, и изпълнява условието тя да бъде акцент на Бизнес Парк София.
“Обвивката” затваря и дефинира и няколко междинни пространства между интериор и екстериор, които целят да осигурят по-плавен преход от парка към вътрешността на сградата. Усещането за “разпадане” на сградата в парк е засилено и чрез непрекъсната цветна повърхност, която преминава от цветния плочник на парка в окачената цветна фасада от запад.

Наслагването на зададения модул на разположение на вътрешните преградни стени (1.25 м) с произволно избран (1.70м) при третирането на “обвивката” създава оригинален неравномерен растер. Този неравномерен растер нарушава монотонността на интериорното решение, характерна за този вид сгради. Получавайки различни прозоречни отвори, всяка офис единица придобива собствена интериорна идентичност.
Отразяването на цялата сграда в предвиденото водно огледало допълнително свързва сградата с парковата среда.

Местоположение

гр. София, Бизнес парк София

Година на проекта

2002

Година на завършване

2004

Застроена площ

2 464 кв.м

Обща площ

13 600 кв.м

Екип

Награди