Международен център за кариерно развитие

Публикувано от

Международен център за кариерно развитие

Университетският комплекс „Международен център за кариерно развитие“ на МВБУ се състои от две сгради, долепени по общата вътрешна граница на два имота, които са пространствено и функционално свързани.

Сградите са с четири надземни и едно подземно ниво.

В западната част е разположена Сграда за обучение на студенти в бакалавърска, магистърска и докторска степен, а в източното крило – Център за продължаващо обучение за подготовка на кадри за туристическата индустрия.

Двете в комплекса сгради са интегрирани в общ архитектурен обем, но са разработени така че да запазят относителната си функционална самостоятелност, предвид спецификата на обслужваните функции.

Решението на партера създава усещане за плавно преливане между вътрешното и външно пространство. Атриумът в сърцевината на голямата сграда е естествено осветен през покривно остъкляване и изпълнява функцията на вътрешно обществено пространство, не само за комуникация, но също и за рекреация и социализация между отделните етажи.

В западното крило са разположени входна зона на академичната зона с информационен център, библиотека, книжарница, кафетерия, аула с 240 седящи места, обслужващи помещения. В източното крило е разположена приемна зона, ресторант и административни помещения.

В западната част на подземния етаж е разположено второ ниво на библиотеката, организирана около около вкопан открит двор, паркинг за 38 автомобила, технически, стопански и складови помещения. В източното крило се помещават кухнеска зона на ресторанта, стопанска зона към хотелската част, технически помещения.

В трите етажа на западното крило над приземния са разположени академични и административни помещения, кантина, покривна тераса. В източното крило са разположени учебни зали, учебни хотелски стаи и апартаменти.

Обемното решение на сградите до голяма степен е определено от геометрията на имотите и определеното право на застрояване върху тях. Сервитутът от изток „предопределя“ скосяването на обема, което е използвано като основен инструмент за формообразуване на бъдещите сгради.

Фасадната третировка – балансиран пъзел от плът и остъкляване, осигуряващ едновременно оптимална осветеност и топлоизолация, пренася по абстрактен начин предназначението на помещенията на фасадата и създава запомнящ се характерен архитектурен образ.

Сградата няма лице и гръб, предна или задна фасада, всеки един елемент носи гена на цялото и независимо каква част от нея се вижда, тя се възприема цялостно.

Конструкцията на сградите е стоманобетонова монолитна.

Фасадните материали са подбрани с оглед на съвременната визия на сградата. Една част е решена с алуминиево-стъклена окачена фасада. Плътните зони по фасадите са проектирани с вентилируема фасада с композитна алуминиева облицовка с топлоизолация от каменна вата. Фасадното остъкляване в тези зони е с алуминиева прозоречна система. С оглед на по-добра енергийна ефективност са предвидени алуминиеви слънцезащитни елементи интегрирарни в архитектурно-обемното решение.

Местоположение

София, ул. „Винсент ван Гог“ No.7

Година на проекта

2015

Застроена площ

1 784 кв.м

Обща площ

6 028 кв.м

Екип

арх. Атанас Панов, арх. Лорита Панова, арх. Ивайло Игнатов

Награди