АСТРА – Сграда със смесено предназначение

Публикувано от

АСТРА – Сграда със смесено предназначение

Сградата се намира в най-престижния, нов и бързо развиващ се квартал на София. Близостта с един от големите булеварди, с Витоша и перфектното изложение, правят терена еднакво добър и желан, както за работа и търговия, така и за живеене. Тези фактори, както и големите размери на парцела обуславят и програмата, която проекта изпълнява – с лице към булеварда и с най–внушителни размери и височина е офис кулата, активно участваща в силуета на респектиращо застроената градската артерия, в партера и мецанина са разположени търговските обекти, а в тихата зона с перфектно изложение и гледка към Витоша и София са разположени обемите с апартаменти от 80 до 120 кв.м.

Масивната градоустройствена подложка – един обем с обща площ над 20 000 кв.м., трябваше да бъде разработена така, че да събере всички гореописани предназначения, като всяко заеме вярното си място без да е в естетически и функционален конфликт с останалите и резултатът да е хармониращ на средата обем. В отговор на така поставените изисквания, едрият обем на сградата бе разчленен, отговаряйки на съдържанието си, на вертикални елементи с различна височина, цвят и материал, за да се постигне динамична композиция, имитираща градски силует и вписваща се в мащаба на околната застройка.

Основната идея с която е натоварен проекта е да направи сградата не монументален, скулпторен обем, доминиращ в средата, а подчинен, вписващ се и допълващ я, разчленен и адекватно мащабиран комплекс, допълващ силуета.

Местоположение

гр. София, бул. "България" 98

Година на проекта

2005

Застроена площ

2 747 кв.м

Обща площ

21 426 кв.м

Екип

арх. Атанас Панов, арх. Лорита Панова, арх. Ивайло Игнатов, арх. Мария Цекова

Награди