Не работим за награди. Когато получим, означава, че сме се справили добре.

Атанас Панов