"Златно перо" 2001

Награда "Златно перо" за принос към българската култура (радио "Classic FM" и галерия "Maкта")